Полезни връзки

Търговски регистър
Министерство на икономиката
Европейски фонд за регионално развитите - Оперативни програми