Сигурност и Условия за ползване на електронния магазин

1. Следните Условия за ползване на сайта служат за конкретизиране на отношенията между g-trade.info  и потребителите, разглеждащи или използващи този сайт.

2. При използване на този сайт, Вие автоматично и съзнателно декларирате, че се съгласявате с тези условия.

3. Сайта съдържа информация единствено за лично ползване и целяща да представи нашите продукти, без да дава право да се копират снимки.

4. Екипът на g-trade.info  не носи никаква отговорност за вреди, възникнали от посещението и разглеждането на сайтa.

5. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от вас чрез този сайт или във връзка с използването на този сайт, остават собственост на

g-trade.info и в този смисъл g-trade.info  не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.


6. Вие сте съгласен, че ние можем да ви изпращаме електронни писма с цел да ви информираме за промени или допълнения в нашия магазин, след като доброволно се регистрирате в сайта.

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан свободно, без да е необходима регистрация. Регистрацията е необходима само за ползването на определени функционалности и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, който се намира ТУК

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп до създадения Ви в сайта акаунт.

Ползвател, който има регистрация за онлайн магазина находящ се на адрес https://g-trade.info, може да използва същите потребителско име и парола, без да е необходимо да прави нова регистрация.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Джи Трейд си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Джи Трейд онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за  доставка. Дължимата цена за  доставка на поръчката се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките включени в поръчката.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

  1. Наложен платеж
  2. Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана. Доставката се заплаща на куриера при получаване на пратката, като фактура/ касов бон за доставка издава куриерът при получаване на пратката.  С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“. При плащане с "Наложен платеж" купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, където е посочена дължимата сума за продуктите закупени от онлайн магазина https://g-trade.info, фактура/ касов бон за доставка издава куриерът при получаване на пратката.

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Джи Трейд няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.
 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Джи Трейд и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Джи Трейд. Потвърждаването на сключен с Джи Трейд  договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП.


Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Джи Трейд и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока,  във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на Джи Трейд, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Джи Трейд, както и целите на обработката и използването им. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между Джи Трейд и съответната финансова институция, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно му е отпуснала кредит.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Джи Трейд потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Джи Трейд за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Други

Джи Трейд се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Джи Трейд си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Джи Трейд преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Джи Трейд не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от меню ''Абонамент за информационен бюлетин'', достъпно от акаунта на ползвателя. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентен съд , съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК.

Сайтът използва "бисквитки"(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.
G-trade.info използва бисквитки (cookies). Използвайки този сайт, приемате нашите Общи условия